Svitavská římskokatolická farnost je součástí Svitavského děkanátu v západním výběžku Olomoucké arcidiecéze.

Mapa Svitavského děkanátu

V naší farnosti jsou kromě Svitav tyto obce: Lačnov, Lány, Javorník a Kamenná Horka. Svitavští kněží spravují další farnosti: Hradec nad Svitavou a Vendolí.
 
Vzhledem k historickému vývoji (vysídlení většinového německého obyvatelstva na konci II. světové války a 42 let komunismu) zde chybí tradice a společenský duch a naše farnost má "misijní" charakter. Nedělní bohoslužby zde navštěvuje pravidelně kolem 400 věřících.